Past Issue go to japanese page

2009 Vol.83 No.3 CONTENTS

ORIGINAL ARTICLE
Prevalence of Intestinal Canine and Feline Parasites in Saitama Prefecture, Japan
Norishige YAMAMOTO, Marina KON, Toshikazu SAITO, Naohiro MAENO, Masaya KOYAMA, Katsuhiko SUNAOSHI, Masanori YAMAGUCHI, Yasuyuki MORISHIMA & Masanori KAWANAKA
[ Kansenshogaku Zasshi 83: 223-228, 2009 ]
ORIGINAL ARTICLE
ELISPOT Response to Mycobacterium Tuberculosis Antigens for Diagnosing and Monitoring Tuberculosis Patient Therapy
Shuji MURAKAMI, Mitsuhiro TAKENO, Masayoshi KOBAYASHI, Makoto KUDO, Yuji WATANUKI, Takeshi KANEKO & Yoshiaki ISHIGATSUBO
[ Kansenshogaku Zasshi 83: 229-235, 2009 ]
ORIGINAL ARTICLE
2008 G8 Hokkaido Toyako Summit Meeting Syndrome Surveillance
Yasushi OHKUSA, Ryo YAMAGUCHI, Hiroaki SUGIURA, Tamie SUGAWARA, Makiko YOSHIDA, Tomoe SHIMADA, Narumi HORI, Yoshiyuki SUGISHITA, Yoshinori YASUI, Tomimasa SUNAGAWA, Tamano MATSUI, Kiyosu TANIGUCHI, Yuki TADA, Keiko TAYA, Tomoaki IMAMURA & Nobuhiko OKABE
[ Kansenshogaku Zasshi 83: 236-244, 2009 ]
CASE REPORT
A Case Report of Acute Q Fever Showing Kawasaki Disease-like Symptoms in a 9-year-old Girl
Chikara OHGIMI, Risa TANAKA & Tsutomu OH-ISHI
[ Kansenshogaku Zasshi 83: 245-250, 2009 ]
CASE REPORT
A Case of HIV-1 Infection that Showed Western Blot Analysis for HIV-1 Negative After Antiretroviral Therapy
Rumi MINAMI, Soichiro TAKAHAMA, Hitoshi ANDO & Masahiro YAMAMOTO
[ Kansenshogaku Zasshi 83: 251-255, 2009 ]
CASE REPORT
Case of Imported Scrub Typhus Contracted in Myanmar
Yasufumi MATSUMURA & Tsunehiro SHIMIZU
[ Kansenshogaku Zasshi 83: 256-260, 2009 ]
CASE REPORT
Overwhelming Postsplenectomy Infection 22 Years After Splenectomy
Norio KUSUMOTO, Masayuki KUROKI, Kunihiko UMEKITA, Shiro UENO, Ichiro TAKAJO, Yasufumi KAI, Yasuhiro NAGATOMO, Masami SHIMADA, Tomonori HIDAKA, Kazuyoshi KUBO, Syunnichi MIYAUCHI & Akihiko OKAYAMA
[ Kansenshogaku Zasshi 83: 261-265, 2009 ]

To read the PDF file you will need Adobe Reader installed on your computer.