Past Issue go to japanese page

2010 Vol.84 No.2 CONTENTS

ORIGINAL ARTICLE
Rapid-Tests Detection Evaluation of Clostridium difficile Toxins and Microbiological Investigation
Risa NAKAGAWA, Yoshitsugu IINUMA, Masaki YAMAMOTO, Yasufumi MATSUMURA, Michinori SHIRANO, Aki MATSUSHIMA, Miki NAGAO, Takashi SAITO, Shunji TAKAKURA, Yutaka ITO, Takeshi HIGUCHI, Michio TANAKA & Satoshi ICHIYAMA
[ Kansenshogaku Zasshi 84: 147-152, 2010 ]
ORIGINAL ARTICLE
Clinical Review of 1,017 Influenza A Cases between Weeks 30 and 35 Weeks in 2009
Naomi CHIBANA
[ Kansenshogaku Zasshi 84: 153-158, 2010 ]
ORIGINAL ARTICLE
Varricela Vaccination Policy Subsidy Evaluation
Yasushi OHKUSA, Tamie SUGAWARA, Masahiro MINO, Yasuhiro SHIMAUCHI, Takashi OZAKI, Yoshihiro KAGAWA & Nobuhiko OKABE
[ Kansenshogaku Zasshi 84: 159-164, 2010 ]
ORIGINAL ARTICLE
Clinical Features in Fatal Spanish Influenza: Japanese Army Hospital Medical Records Investigation
Yuji FUJIKURA, Akihiko KAWANA, Yasuyuki KATO, Yasutaka MIZUNO & Koichiro KUDO
[ Kansenshogaku Zasshi 84: 165-170, 2010 ]
ORIGINAL ARTICLE
Trend of Drug-resistant Haemophilus influenzae from the Pediatric Nasopharynx
Ayumi MATSUMOTO, Koichi HASHIMOTO, Masahiko KATAYOSE, Kazuo KATO, Hitoshi SUZUKI, Yukihiko KAWASAKI & Mitsuaki HOSOYA
[ Kansenshogaku Zasshi 84: 171-175, 2010 ]
ORIGINAL ARTICLE
Hematological Unit Invasive Aspergillosis Epidemiology
Yoriko MAEHARA, Yoji NAGASAKI, Masako KADOWAKI, Yoshihiro ERIGUCHI, Noriko MIYAKE, Yujiro UCHIDA, Koji NAGAFUJI & Nobuyuki SHIMONO
[ Kansenshogaku Zasshi 84: 176-181, 2010 ]
ORIGINAL ARTICLE
Evaluation of the Efficacy of Liposomal Amphotericin B
Satoshi IYAMA, Kazuyuki MURASE, Tsutomu SATO, Shohei KIKUCHI, Yasushi SATO, Masayoshi KOBUNE, Risyu TAKIMOTO & Junji KATO
[ Kansenshogaku Zasshi 84: 182-186, 2010 ]
ORIGINAL ARTICLE
Isolation Rate and Susceptibilities of Candida Species from Blood, Vascular Catheter, Urine and Stool
Masato TASHIRO, Hinako MURAKAMI, Sadako YOSHIZAWA, Kazuhiro TATEDA & Keizo YAMAGUCHI
[ Kansenshogaku Zasshi 84: 187-192, 2010 ]
ORIGINAL ARTICLE
Liposomal-Amphotericin B Efficacy and Safety
Yukihiro HAMADA, Toshiaki KOMATSU, Yoshinori SETO, Hajime MATSUBARA, Hikaru KUME, Keisuke SUNAKAWA & Kazuo YAGO
[ Kansenshogaku Zasshi 84: 193-198, 2010 ]
ORIGINAL ARTICLE
Evaluation of MRSA Rapid Detection by Real-Time PCR Directly from Positive Blood Cultures
Takeshi KIMURA, Toshiaki KOMORI, Yuri HIROSE, Satoko KURAHASHI, Yukiji YAMADA, Noriko KYOTANI, Soh-ichi YUASA & Naohisa FUJITA
[ Kansenshogaku Zasshi 84: 199-205, 2010 ]
CASE REPORT
Subcutaneous abscess due to Nocardia farcinica
Shinitiro SHIMADA & Kazuya IWAI
[ Kansenshogaku Zasshi 84: 206-209, 2010 ]
CASE REPORT
Isolation of the Yeast-like Fungus Stephanoascus ciferii by Culturing the Aural Discharge of a Patient with Intractable Otitis Media. Case Report.
Hironobu SOKI, Yoshitaka NAGASE, Kenichiro YAMAZAKI, Toshimi ODA & Ken KIKUCHI
[ Kansenshogaku Zasshi 84: 210-212, 2010 ]

To read the PDF file you will need Adobe Reader installed on your computer.