Past Issue go to japanese page

2010 Vol.84 No.4 CONTENTS

ORIGINAL ARTICLE
Prognostic Lung Abscess Factors
Katsutoshi ANDO, Yoshihiro OHKUNI, Ryo MATSUNUMA, Kei NAKASHIMA, Takuya IWASAKI, Nobuhiro ASAI, Daisaku YASUI, Masafumi MISAWA & Norihiro KANEKO
[ Kansenshogaku Zasshi 84: 425-430, 2010 ]
ORIGINAL ARTICLE
Rapid Detection of Novel Influenza A Virus and Seasonal Influenza A (H1N1, H3N2) Viruses by Reverse Transcription-Loop-Mediated Isothermal Amplification (RT-LAMP)
Naoki SHIGEMOTO, Shinji FUKUDA, Shinichi TAKAO, Yukie SHIMAZU, Yukie TANIZAWA, Masaru KUWAYAMA & Sachiko OHARA
[ Kansenshogaku Zasshi 84: 431-436, 2010 ]
ORIGINAL ARTICLE
Clinical Usefulness of Procalcitonin Measurement
Shoji KURODA
[ Kansenshogaku Zasshi 84: 437-440, 2010 ]
ORIGINAL ARTICLE
Susceptibility Testing for Haemophilus influenzae Isolated from Pediatric Cases during 2004-2008
Kyoko SAWADA, Hiroko SATO, Masanaga ARIMA & Tadashi HOSHINO
[ Kansenshogaku Zasshi 84: 441-448, 2010 ]
ORIGINAL ARTICLE
Influenza Vaccination Safety during Pregnancy
Koushi YAMAGUCHI, Michi HISANO, Madoka HORIYA, Noriyoshi WATANABE, Takahiko KUBO, Tatsuo KATO & Atsuko MURASHIMA
[ Kansenshogaku Zasshi 84: 449-453, 2010 ]
CASE REPORT
A Case of Classical Tsutsugamushi Disease Confirmed after an Interval of 15 Years in Akita Prefecture, Japan
Hiroko SATO, Yasunori KOKUSHO, Chihiro SHIBATA, Hiroyuki SAITO, Shioko SAITO, Hiromi FUJITA & Tsunehisa SUTO
[ Kansenshogaku Zasshi 84: 454-456, 2010 ]
CASE REPORT
A Japanese Patient with Chikungunya Fever Returning from Flores Island, Indonesia
Kenichiro KOBASHI, Taiichiro KOBAYASHI, Fukumi NAKAMURA-UCHIYAMA & Kenji OHNISHI
[ Kansenshogaku Zasshi 84: 457-459, 2010 ]
CASE REPORT
Group B Streptococcal Bacteremia in a 10-Year-Old Girl Undergoing Corticosteroid Therapy
Katsuhiko KITAZAWA, Akihito HONDA, Yukie ARAHATA, Kouji KIMURA & Yoshichika ARAKAWA
[ Kansenshogaku Zasshi 84: 460-463, 2010 ]
CASE REPORT
Two Cases of Pulmonary Amebiasis
Tomoko MIYAGAWA, Yoshirou MOCHIZUKI, Yasuharu NAKAHARA, Tetsuji KAWAMURA, Shin SASAKI, Hiroko OKAMOTO, Hiroaki TSUKAMOTO, Yasuyuki MIZUMORI, Tetsuichirou MAYUMI, Hisako TABATA, Toshihide YOKOYAMA, Etsuko WATANABE & Takayoshi GOTOU
[ Kansenshogaku Zasshi 84: 464-468, 2010 ]
CASE REPORT
Three Cases of Acute Conjunctivitis Caused by Human Adenovirus in Medical Workers
Kiyofumi MOCHIZUKI, Toshihiko KATADA, Kiyofumi OHKUSU & Hisatoshi KANEKO
[ Kansenshogaku Zasshi 84: 469-473, 2010 ]
SHORT COMMUNICATION
Rabies Pre-exposure Immunization Effects on Rabies Post-exposure Prophylaxis
Akihiko SUGANUMA, Naohide TAKAYAMA, Naoki YANAGISAWA & Masaaki NISHIMURA
[ Kansenshogaku Zasshi 84: 474-475, 2010 ]

To read the PDF file you will need Adobe Reader installed on your computer.