Past Issue go to japanese page

2014 Vol.88 No.6 CONTENTS

ORIGINAL ARTICLE
Water-Borne Outbreak of Yersinia enterocolitica O8 Due to a Small Scale Water System
Junko ISOBE, Keiko KIMATA, Miwako SHIMIZU, Jun-ichi KANATANI, Tetsutaro SATA & Masanori WATAHIKI
[ Kansenshogaku Zasshi 88: 827-832, 2014 ]
ORIGINAL ARTICLE
Malaria Cases Treated with Artemether/Lumefantrine in Japanese Travelers
Satoshi KUTSUNA, Taiichiro KOBAYASHI, Yasuyuki KATO, Yoshihiro FUJIYA, Momoko MAWATARI, Mugen UJIIE, Nozomi TAKESHITA, Kayoko HAYAKAWA, Shuzo KANAGAWA, Yasutaka MIZUNO, Shigeyuki KANO & Norio OHMAGARI
[ Kansenshogaku Zasshi 88: 833-839, 2014 ]
ORIGINAL ARTICLE
MRSA Clones Identified in Outpatient Dermatology Clinics
Shino HOSOYA, Teruyo ITO, Shigeki MISAWA, Takashi YOSHIIKE, Toyoko OGURI & Keiichi HIRAMATSU
[ Kansenshogaku Zasshi 88: 840-848, 2014 ]
CASE REPORT
Invasive Pneumococcal Disease of Serotype 6C with Skin and Soft Tissue Infections in an Immunocompetent Adult
Kiyozumi SUZUKI, Yuta HAYASHI, Hiromasa OTSUKA, Kenichi HASHIMOTO, Yuji KASAMAKI, Mitsuru YANAI, Kimitoshi KATO, Yu NAGAI & Masayoshi SOMA
[ Kansenshogaku Zasshi 88: 849-854, 2014 ]
CASE REPORT
A Case of Lung Abscess Due to Aspergillus viridinutans in a Patient with Aplastic Anemia
Tsuyoshi KITAURA, Hiroki CHIKUMI, Hiromi MUROTA, Hiromitsu FUJIWARA, Hirokazu TOUGE, Kensaku OKADA, Masaki NAKAMOTO, Tadashi IGISHI, Naoto BURIOKA, Takashi YAGUCHI & Eiji SHIMIZU
[ Kansenshogaku Zasshi 88: 855-860, 2014 ]
CASE REPORT
Two Cases of Emphysematous Urinary Tract Infections Successfully Treated with Conservative Management
Yoshitsugu HIGASHI, Shigeki NAKAMURA, Kazuhiro OSHIMA, Naoki IWANAGA, Tatsuro HIRAYAMA, Toshiki KAJIHARA, Takahiro TAKAZONO, Taiga MIYAZAKI, Koichi IZUMIKAWA, Katsunori YANAGIHARA, Takayoshi TASHIRO & Shigeru KOHNO
[ Kansenshogaku Zasshi 88: 861-865, 2014 ]
CASE REPORT
Two Cases of Paragonimiasis westermani in a Chinese Family Diagnosed with the Ouchterlony Double Diffusion Method
Tokio HOSHINA, Kumi TAMURA, Shinji KAWANO, Tetsurou KATO, Fumiya SATO, Tetsuya HORINO, Yasushi NAKAZAWA, Kouji YOSIKAWA, Masaki YOSHIDA, Masahiro KUMAGAI & Seiji HORI
[ Kansenshogaku Zasshi 88: 866-870, 2014 ]
SHORT COMMUNICATION
A Case-control Study of Patient Characteristics and Risk Factors for Hospital-acquired Acinetobacter Bacteremia in Our Hospital
Yuji FUJIKURA, Atsushi YUKI, Kazuho TAKAMIZAWA & Akihiko KAWANA
[ Kansenshogaku Zasshi 88: 871-874, 2014 ]
SHORT COMMUNICATION
Characteristic of Norovirus Genotypes Detected in Okazaki City Between April 2007 and March 2013
Kunihiko NAKANE & Shinichi KOBAYASHI
[ Kansenshogaku Zasshi 88: 875-877, 2014 ]

To read the PDF file you will need Adobe Reader installed on your computer.