Past Issue go to japanese page

2017 Vol.91 No.2 CONTENTS

ORIGINAL ARTICLE
Clinical Characteristics of Invasive Pneumococcal Disease of the Mucoid Phenotype: A Case Series
Akane TAKAMATSU, Suguru MATSUZAKA & Fumihiro KODAMA
[ Kansenshogaku Zasshi 91: 127-131, 2017 ]
ORIGINAL ARTICLE
Bacteriological Properties of Meropenem-resistant Escherichia coli Isolated from Seven Patients within a Month
Takamitsu ITO, Izumo KANESAKA, Satoe KURACHI, Akiko KANAYAMA & Intetsu KOBAYASHI
[ Kansenshogaku Zasshi 91: 132-136, 2017 ]
ORIGINAL ARTICLE
Bacteriological Analysis of Pneumococcus Detected from the Sputum of Hospitalized Children
Tomoko ABE, Kenji FURUNO, Chang BIN & Tomonobu AOKI
[ Kansenshogaku Zasshi 91: 137-144, 2017 ]
ORIGINAL ARTICLE
Evaluation of a Newly Developed Campylobacter Antigen Detection Kit for Patients with Enteritis
Natsuo TACHIKAWA, Yukihiro YOSHIMURA, Tsunehiro SHIMIZU, Kentaro TOCHITANI, Tetsushi GOTO, Takahumi TSUNODA, Takuya ADACHI, Kenichiro KOBAYASHI, Mitsuo SAKAMOTO, Shigeru ONARI, Naoki KAWABATA, Yukiko SAKAGAMI & Hiroko SAGARA
[ Kansenshogaku Zasshi 91: 145-150, 2017 ]
CASE REPORT
Bacteremia Due to Bacillus subtilis: A Case Report and Clinical Evaluation of 10 Cases
Takehiro HASHIMOTO, Kayoko HAYAKAWA, Kazuhisa MEZAKI, Satoshi KUTSUNA, Nozomi TAKESHITA, Kei YAMAMOTO, Yuichi KATANAMI & Norio OHMAGARI
[ Kansenshogaku Zasshi 91: 151-154, 2017 ]
CASE REPORT
Pneumonia and Streptococcal Toxic Shock Syndrome Due to Group A Streptococci: A Case Report
Hideki MAKINO, Shinji IWATA, Takuyuki KOUDA, Takahide KATO, Kotaro KAJIWARA & Naohiko HAMAGUCHI
[ Kansenshogaku Zasshi 91: 155-158, 2017 ]
CASE REPORT
Valacyclovir Maintenance Therapy for a Case of Unilateral Acute Retinal Necrosis during Chemotherapy
Keiki NAGAHARU, Takanori YAMAGUCHI, Yuki KAGEYAMA & Keiki KAWAKAMI
[ Kansenshogaku Zasshi 91: 159-162, 2017 ]
CASE REPORT
A Case of Vibrio vulnificus Infection Improved with Conservative Treatment in Kagoshima
Masanari KOMATSU, Hiroki YAMAKUCHI, Tomohide OKINAKA, Kenichiro YAITA & Hiroko SAEKI
[ Kansenshogaku Zasshi 91: 163-165, 2017 ]

To read the PDF file you will need Adobe Reader installed on your computer.