Past Issue go to japanese page

2019 Vol.93 No.6 CONTENTS

CASE REPORT
A Case of Bacteremia Caused by Rhodococcus corynebacterioides in a Patient with Cerebral Infarction
Eri FUKAO, Toshimi ODA, Yutaka HONMA, Kei OGINO, Takayuki YOKOZAWA & Ken KIKUCHI
[ Kansenshogaku Zasshi 93: 759-762, 2019 ]
CASE REPORT
A Case of Invasive Pneumococcal Disease Caused by Non-vaccine Serotype Streptococcus pneumoniae
Sachie KOYAMA, Noriyuki WATANABE, Junpei MATSUNO, Mayu TABIRA, Giichi HASHIKITA, Yoshitada TAJI, Kiyoko KOBAYASHI, Jun SAKAI, Norihito TARUMOTO, Hiroki KURITA, Kotaro MITSUTAKE & Yasuhiro EBIHARA
[ Kansenshogaku Zasshi 93: 763-767, 2019 ]
CASE REPORT
Fusobacterium nucleatum Bacteremia Presenting as Portal Vein Thrombosis
Ayaka ISHIHARA, Kaoru SHIMADA, Tomoharu SUZUKI, Noriko TAKAMURA, Katsushige TADA, Haruhiko ISHIOKA & Harumi GOMI
[ Kansenshogaku Zasshi 93: 768-774, 2019 ]
CASE REPORT
A Case of Multiple Cranial Nerve Palsy with Immune Reconstitution Inflammatory Syndrome Caused by Varicella Zoster Virus in a Patient with AIDS
Ryoko SEKIYA, Taijirou SHIROKAWA, Ryui MIYASHITA, Akito ICHIKI, Yushi CHIKASAWA, Masato BINGO, Takashi MURAMATSU, Kazuhisa YOKOTA, Mihoko YOTSUMOTO, Takeshi HAGIWARA, Kagehiro AMANO & Katsuyuki FUKUTAKE
[ Kansenshogaku Zasshi 93: 775-779, 2019 ]

To read the PDF file you will need Adobe Reader installed on your computer.